• O nás
  • produkty
  • služby
  • referencie
  • kontakt

Služby

Služby

A)    Obchodná činnosť:

-     prietokomery

-     hladinomery

-     regulačná technika

-     prenos a záznam údajov

-     dodávka čerpacej techniky

B)     Servisná činnosť:

-     servis meracej a regulačnej techniky, montáž

-     montáž určených a pracovných meradiel

-     zabezpečenie prvotného overenia určených meradiel (fakturačných) s vydaním certifikátu

-     aproximácie merných kriviek do meradiel

-     servis čerpacej techniky

C)     Poradenská činnosť:

-      návrhy merania prietokov (otvorená hladina, tlakové systémy) vo vodnom hospodárstve  a v priemysle

-      návrhy prenosu údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie

-      návrhy meracej techniky v celej škále technologického procesu úpravy vôd, ako aj čistenia odpadových vôd

 

Certifikáty:

ÚNMS  SR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Rozhodnutie o registrácii č. R/l – 103/2012 z 26. októbra 2010:

Opravy a montáž určených meradiel:

- merače pretečeného množstva vody

- meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou

 

SMU - Slovenský metrologický ústav

Certifikát č. 2 810/08 – zástupca registrovanej osoby na montáž určených meradiel

1.3.22 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou

 

Certifikát č. 3 092/10 – zástupca PO registrovanej na opravu a montáž určených meradiel

1.3.15 a) merače pretečeného množstva vody – studená voda

AQUA flow © 2009
vytvorené na technológii WebRiesenie.sk