• O nás
  • produkty
  • služby
  • referencie
  • kontakt

O nás

SiemensLUT 400Priložný ultrzvukČerpadlᎾabKia

Zameranie činnosti:

A)    Obchodná činnosť:                           B)     Servisná činnosť:

-     prietokomery                               -     servis meracej a regulačnej techniky, montáž

-     hladinomery                                -     montáž určených a pracovných meradiel

-     regulačná technika                       -     zabezpečenie prvotného overenia určených meradiel

-     prenos a záznam údajov                      (fakturačných) s vydaním certifikátu

-     dodávka čerpacej techniky            -     aproximácie merných kriviek do meradiel

                                                       -     servis čerpacej techniky

C)     Poradenská činnosť:

-     návrhy merania prietokov (otvorená hladina, tlakové systémy) vo vodnom hospodárstve  a  v priemysle

-     návrhy prenosu údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie

-     návrhy meracej techniky v celej škále technologického procesu úpravy vôd, ako aj čistenia

      odpadových vôd

AQUA flow

O nás 

Spoločnosť AQUA flow s.r.o. bola založaná v roku 2008 pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti merania fyzikálnych veličín, vyskytujúcich sa hlavne v technologických procesoch vo vodnom hospodárstve i v priemysle. Kmeňoví pracovníci s touto činnosťou začínali v roku 1995 v rôznych firmách, z ktorých niektoré sami založili, uviedli na trh a dodnes sú aktívne (Badger Meter). Hlavnou oblasťou zabezpečovania systémov meraní je vodné hospodárstvo, v ktorom má zakladateľ spoločnosti celoživotné skúsenosti a znalosti. Preto zameranie sa na meraciu techniku má logický dôvod. Vo svojej doterajšej činnosti spoločnosť poskytuje služby aj v montážnej a servisnej činnosti, či už určených (fakturačných) alebo pracovných meradiel. K tomu nás oprávňujú získané certifikáty, resp. registrácie (viď. Služby/Certifikáty). Pri návrhu meracích systémov sa vychádza z prístrojovej rady, zaručujúcej najvyšší stupeň súčasnej techniky výrobkov špičkových firiem ( Panametrics, Siemens, Nivus, E+H). Sme obchodná spoločnosť s uvedeným profilom rôznej prístrojovej techniky a preto naše návrhy sú tvorené s prihliadnutím na dané podmienky merania a prenosu údajov. Optimálnosť návrhu zahrňuje aj cenu, ktorá je pre odberateľov – v dnešnej situácií- rozhodujúca. Neustále narastajúci význam meracej a regulačnej techniky je motivovaný hlavne rastom cien energií, vodného a stočného. V tomto smere je našim cieľom riešiť tento problém modernou meracou a regulačnou technikou renomovaných firiem (značiek), majúcich dobré meno na trhu. Výsledky doterajšej činnosti sú zrejme aj z našich referencií, z ktorých najvýznamnejšie uvádzame.
Kolektív pracovníkov spoločnosti

AQUA flow © 2009
vytvorené na technológii WebRiesenie.sk